Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra

Full Version: Lek cialis
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pamiętać należy, ze Cialis jest lekiem a nie afrodyzjakiem. Powinien być stosowany tylko i wyłącznie u osób wymagających tego typu terapii. Jak każdy lek również Cialis posiada przeciwwskazania do stosowania.